Φωτογραφίες απο την Ανάσταση στον Αναπαυσά την Κυριακή, 12 Απριλίου 2015

Ὁ Πατήρ Πούκαρπος
Ὁ Πατήρ Πούκαρπος
Ὁ Πατήρ Πούκαρπος
Ὁ Πατήρ Πούκαρπος
Ὁ Πατήρ Πούκαρπος
Ὁ Πατήρ Πούκαρπος
Ὁ Πατήρ Πούκαρπος