Φωτογραφίες της χειροτονίας του ιεροδιάκονου Νικολάου Χαρίση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολιτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ.

Φωτογραφίες της χειροτονίας του ιεροδιάκονου Νικολάου Χαρίση από τον Σεβασμιότατο Μητροπολιτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.
Photos of the ordination of Deacon Nicholas Charisis by His Eminence Metropolitan Stagon and Meteora Mr. Seraphim.