ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ