Φωτογραφίες και βίντεο απο την ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου την Παρασκευή 18 Απριλίου 2014

Φωτογραφίες και βίντεο απο την ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου την Παρασκευή 18 Απριλίου 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014
Photos and videos from the sequence and the procession of the Epitaph Friday, April 18, 2014