Ηχητικά αρχεία

Όρθρος και θεία λειΣτουργία το 40νθήμερο μνημόσυνο του πατρός Αριστομένους
Ιερά αγρυπνία στις 23/02/2016 στην εορτή του Αγίου Πολυκάρπου στην Ιερά μονή Αγίου Αναπαυσά Μετεώρων
Εκ του Εσπερινού. Κεκραγάριον. Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός της Μ.Χ.Ε. ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ζόππας
Εκ του Εσπερινού. Κατευθυνθήτω... Ψάλλει ο π. Βασίλειος Ντάβος
Εκ του Εσπερινού. Στιχηρόν. Μύροις παροικήσας..... Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός της Μ.Χ.Ε. ο Πρωτοψάλτης Κων. Ζόππας
Εκ του Εσπερινού. Στιχηρόν. Νίκην φερωνύμως..... Ψάλλει ο π. Βασίλειος Ντάβος
Εκ του Εσπερινού. Στιχηρόν. Ώφθης Κωνσταντινω Βασιλεί..... Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός της Μ.Χ.Ε. ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ζόππας
Εκ του Εσπερινού. Στιχηρόν. Μέγας αντιλήπτωρ..... Ψάλλει ο π. Βασίλειος Ντάβος
Εκ του Εσπερινού. Δοξαστικόν. Ιεραρχών την καλλονήν..... Ψάλλει ο Άρχων Υμνωδός της Μ.Χ.Ε. ο Πρωτοψάλτης Κωνσταντίνος Ζόππας
Εκ του Εσπερινού 08. Και νυν Δοξαστικού. Σπήλαιον ευτρεπίζου.... Ψάλλει Ο π. Βασίλειος Ντάβος